Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów

Stopnie wydolności pacjenta w reumatologicznym zapaleniu stawów według Goftona

I – pełna wydolność czynnościowa, wszystkie ruchy samoobsługi i lokomocji.
II – wydolność wystarczająca do wykonywania czynności życia codziennego pomimo bólu jednego lub kilku stawów.
III – wydolność znacznie ograniczona, chory może wykonywać bardzo proste czynności, często konieczna pomoc drugiej osoby.
IV – unieruchomienie na wózku bądź w łóżku, niemożność obsługi samego siebie, konieczna pomoc innej osoby.

Test Seyfrieda - klasyfikacja stopnia uszkodzenia chrząstki stawowej oparta na badaniu funkcjonalnym

I – są ruchy czynne w pełnym biernym zakresie ruchu z obciążeniem mniejszym niż
submaksymalne.
II – są ruchy czynne w pełnym biernym zakresie ruchu bez oporu.
III – możliwy ruch czynny w odciążeniu w pełnym istniejącym biernym zakresie ruchu.
IV – nieznaczny ruch w warunkach odciążenia lub brak ruchu jakiegokolwiek. Test ten używany jest głównie do oceny jednego stawu i nie daje on ogólnego obrazu.

Kryteria diagnostyczne według WHO dla postaci czynnej i nieczynnej w RZS

Czynne reumatologiczne zapalenie stawów

1. uczucie porannej sztywności stawów
2. ból przy ruchu lub wrażliwość uciskowa minimum jednego stawu
3. obrzęk przynajmniej w jednym stawie
4. obrzęk innego przynajmniej jednego jeszcze stawu
5. symetryczne obrzęki stawów z jednoczesnym zajęciem jednoimiennych stawów
6. guzki podskórne nad wyniosłościami stawów po stronie wyprostnej lub w okolicy stawów
7. zmiany w RTG typowe dla RZS z odwapnieniem
8. dodatni odczyn Wallera – Rossego tzw. czynnik reumatoidalny dodatni u 70 – 80% chorych, czynnik ujemny nie wyklucza choroby

Jeżeli jest spełnione

  • 5 – 6 kryteriów to rozpoznanie jest pewne,
  • 7 – 8 kryteriów rozpoznanie pewne klasyczne,
  • 3 – 4 kryteria rozpoznanie prawdopodobne.

Nieczynne reumatologiczne zapalenie stawów

1. fakt przebycia w przeszłości zapalenia stawów;
2. symetryczne zapalenie stawów obwodowych;
3. zmiany w RTG przynajmniej II stopnia RZS;
4. dodatni odczyn na obecność czynnika reumatoidalnego, zmiany w RTG wskazujące na RZS;

Spełnione 3 – 4 kryteria rozpoznanie pewne. 2 kryteria rozpoznanie prawdopodobne.

Podział Steinbrockera - w oparciu o kryteria radiologiczne

Dzielący reumatologiczne zapalenie stawów na cztery okresy :

1. wczesny

2. zmian umiarkowanych, pojawiają się ograniczenia ruchomości

3. zmian zaawansowanych, występują zniekształcenia stawów

4. schyłkowy, występują zesztywnienia stawów

Najnowsze artykuły z tej kategorii