Artykuły

Anatomia

Kategoria zawiera nazewnictwo anatomiczne w języku polski, angielskim i po łacinie. Zdjęcia RTG, notatki z zajęć oraz materiały pomocne w nauce przedmiotu.

Więcej informacji

Angielski

Kategoria zawiera materiały pomocne w posługiwaniu się medycznym nazewnictwem w języku angielskim.

Więcej informacji

Antropologia

Kategoria zawiera punkty antropometryczne, metody pomiaru, struktury uwarunkowań motorycznych człowieka oraz opisuje biologiczne i fizyczne sfery istoty człowieka.

Więcej informacji

Biochemia

Kategoria zawiera notatki z zajęć z biochemii, wykłady oraz materiały pomocne w nauce przedmiotu.

Więcej informacji

Biomechanika

Kategoria zawiera materiały pomocne w nauce przedmiotu dotyczące chodu, łańcuchów, sterowania, dźwigni.

Więcej informacji

Ćwiczenia

Kategoria zawiera przykładowe ćwiczenia stosowane w różnych jednostkach chorobowych.

Więcej informacji

Diagnostyka funkcjonalna

Kategoria zawiera przydatne w pracy z pacjentem testy, skale.

Więcej informacji

Farmakologia

Kategoria zawiera opis środków farmakologicznych stosowanych w medycynie.

Więcej informacji

Fizjologia

Kategoria zawiera materiały dotyczące prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Więcej informacji

Fizykoterapia

Kategoria zawiera opis zabiegów z wykorzystaniem różnych bodźców fizycznych jak ciepło, zimno, prąd, woda, promieniowanie i wiele innych.

Więcej informacji

Geriatria

Kategoria zawiera najczęstsze schorzenia wieku późnego oraz metody terapii.

Więcej informacji

Ginekologia

Kategoria zawiera informacje dotyczące zdrowia kobiety, profilaktyki i rehabilitacji.

Więcej informacji

Kardiologia

Kategoria zawiera materiały pomocne w nauce schorzeń serca.

Więcej informacji

Kinezyterapia

Kategoria zawiera materiały dotyczące rodzajów ćwiczeń, metod stosowanych w fizjoterapii.

Więcej informacji

Materiały z kursów

Kategoria zawiera notatki z specjalistycznych metod rehabiltiacyjnych.

Więcej informacji

Metody rehabilitacji

Kategoria zawiera teoretyczne i praktyczne informacje na temat poszczgólnych metod rehabiltiacji stosowanych w fizjoterapii.

Więcej informacji

Muzykoterapia

Kategoria zawiera materiały dotyczące wykorzystania muzyki w terapii pacjentów.

Więcej informacji

Neurologia

Kategoria zawiera informacje na temat chorób neurologicznych i rehabilitacji pacjentów neurologicznych.

Więcej informacji

Ortopedia

Kategoria zawiera materaiły dotyczące postępowania rehabilitacyjnego w urazach narządu ruchu.

Więcej informacji

Ortotyka

Kategoria zawiera materiały dotyczące zastosowania zaopatrzenia ortotycznego w różnych schorzeniach.

Więcej informacji

Patofizjologia

Kategoria zawiera notatki z zajęć dotyczące zaburzeń narządów i układów.

Więcej informacji

Pediatria

Kategoria zawiera materiały dotyczące schorzeń u dzieci oraz metody rehabiltiacji.

Więcej informacji

Pierwsza Pomoc i BHP

Kategoria zawiera notatki z zajęć z udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie BHP

Więcej informacji

Prezentacje multimedialne

Kategoria zawiera opracowane prezentacje w power point o tematyce medycznej.

Więcej informacji

Prace dyplomowe

Kategoria zawiera przykładowe prace dyplomowe przesłane i udostępnione za zgodą autorów. Jej celem jest pomoc studentom w pisaniu własnych prac.

Więcej informacji

Pulmonologia

Kategoria zawiera materiały dotyczące powszechnych schoreń płuc i ich formy terapii.

Więcej informacji

Rehabilitacja zwierząt

Kategoria zawiera materiały dotyczące wykorzystania rehabiltiacji w weterynarii.

Więcej informacji

Reumatologia

Kategoria zawiera materiały dotyczące schorzeń reumatologicznych oraz możliwości łagodzenia ich objawów.

Więcej informacji

Terapia manualna

Kategoria zawiera materiały dotyczące stosowania mobilizacji oraz innych technik w pracy z pacjentem.

Więcej informacji

Z praktyki fizjoterapeuty

Kategoria zawiera praktyczne informacje z zakresu pracy fizjoterapeuty.

Więcej informacji

Znalezione w internecie

Więcej informacji