W tej sekcji znajdziesz 50 artykułów

Pediatria

Kategoria zawiera materiały dotyczące schorzeń u dzieci oraz metody rehabiltiacji.

Artykuły:

6 Minutowy Test Marszowy (6MWT)
Arkusz obserwacyjny dziecka 5 letniego
Bilans psychomotoryczny dziecka
Dziecko ryzyka
Ewolucja postępów rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Fizjoterapia oddechowa dzieci z dystrofią
Fizjoterapia w chorobie Perthesa
Fizjoterapia w dysplazji stawu biodrowego
Fizjoterapia w kręczu szyi
Fizjoterapia w kręczu szyi II
Fizjoterapia w kręczu szyi III
Fizjoterapia w rozszczepie kręgosłupa
Fizjoterapia w stopie końsko-szpotawej
Fizjoterapia w uszkodzeniu splotu ramiennego
Gimnastyka mózgu według Dennisonów dla dzieci z trudnościami w uczeniu się cz.1
Gimnastyka mózgu według Dennisonów dla dzieci z trudnościami w uczeniu się cz.2
Integracja sensoryczna
Kinezjologia edukacyjna - rozwój wymiarów ciała
Malformacja Chiariego
Metoda rehabilitacyjna - Dennisona
Metoda rehabilitacyjna - Vojta
Monitorowanie efektów terapii u dziecka z zespołem Gulliana-Barre
Neurofizjologiczny rozwój dziecka
Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała
Nieprawidłowości chodu dzieci z MPD
Odruchy i ich wpływ na rozwój psychosomatyczny
Odruchy prymitywne
Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka
Postępy w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa
Pozycje ułożeniowe dziecka z MPD
Przepuklina oponowo-rdzeniowa
Rozpoznanie niepełnosprawności
Rozwój fizyczny i motoryczny 6 letniego dziecka
Rozwój psychomotoryczny w okresie niemowlęcym
System klasyfikacji zdolności manualnych dzieci z MPD
Testy funkcjonalne stosowane w badaniu wad postawy ciała
Testy stosowane w spastyczności
Uproszczone badanie ortopedyczne w kierunku wad postawy ciała
Uwarunkowania zaburzeń rozwojowych u 6 letnich dzieci
Wady dysraficzne rdzenia kręgowego
Wady stóp u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Wczesna fizjoterapia oddechowa u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca
Wcześniactwo - zagrożenia
Wodogłowie
Wpływ czynników epidemiologicznych na występowanie stopy płaskiej u dzieci
Wpływ otłuszczenia na wysklepienie stóp i ukształtowanie kończyn dolnych u 7-latków
Wspieranie rozwoju niemowląt i małych dzieci z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem
Współdziałanie ruchu stawu kolanowego i stopy w lokomocji dzieci z porażeniem mózgowym
Zaburzenia rozwojowe 6 latka
Zastosowanie kinezjologii edukacyjnej u dzieci z trudnościami w nauce w świetle wczesnych dynamizmów rozwojowych

Załączniki do pobrania:

Nazwa Typ Rozmiar Link
Ocena logopedyczna noworodków i niemowląt - badanie pdf 792.31kB Pobierz
Fizjoterapia w rdzeniowym zaniku mięśniowym (SMA) pdf 271.86kB Pobierz
Najnowsze zalecenia dotyczące rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym pdf 216.42kB Pobierz
Terapia spastyczności w ostrym stadium choroby pdf 730.72kB Pobierz
Toksyna botulinowa i jej zastosowanie na potrzebny fizjoterapii pdf 167.18kB Pobierz
Pielęgnacja dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego - plakat pdf 6.86MB Pobierz
Różnice i podobieństwa metody Vojta i NDT-Bobath - plakat pdf 2.16MB Pobierz
Logopedia w świetle metody NDT-Bobath pdf 1.39MB Pobierz
Reedukacja chodu dzieci ze spastycznością kończyn dolnych pdf 481.29kB Pobierz
Nieprawidłowy zapis EEG w padaczce pdf 154.8kB Pobierz
Rehabilitacja małego dziecka z wadą słuchu pdf 3.37MB Pobierz
Praca z dzieckiem z niedosłuchem centralnym (CAPD) pdf 697.08kB Pobierz
Rozszczep wargi i podniebienia pdf 4.52MB Pobierz
Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka pdf 3.24MB Pobierz
Zabawa to podstawa - jak spędzać czas z dziećmi od 0-3lat pdf 3.17MB Pobierz
Jak wspierać rozwój małego dziecka (2-3r.ż) ? pdf 4.96MB Pobierz

Najnowsze artykuły z tej kategorii