W tej sekcji znajdziesz 0 artykułów

Prace dyplomowe

Kategoria zawiera przykładowe prace dyplomowe przesłane i udostępnione za zgodą autorów. Jej celem jest pomoc studentom w pisaniu własnych prac.

Załączniki do pobrania:

Nazwa Typ Rozmiar Link
Biofeedback pdf 1.6MB Pobierz
Wpływ dysocjacji na rozwój motoryczny dziecka i sposoby jej doskonalenia pdf 2.18MB Pobierz
Jakość życia w paraplegii pdf 0.94MB Pobierz
Postępowanie rehabilitacyjne po uszkodzeniu rdzenia kręgowego pdf 0.98MB Pobierz
Wpływ uszkodzenia mięśnia nadgrzebieniowego na stabilność i mobilność obręczy barkowej pdf 2.32MB Pobierz
Rodzaje i częstość występowania urazów w grach zespołowych pdf 248.15kB Pobierz
Miednica w warunkach statycznych i dynamicznych pdf 7.65MB Pobierz
Styl zycia a zespoły bólowe kregosłupa pdf 3MB Pobierz
Dolegliwości bólowe stawów kończyn dolnych w aspekcie aktywności ruchowej pdf 617.74kB Pobierz
Rehabilitacja po urazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego na poziomie C7 pdf 629.05kB Pobierz
Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych pdf 4.02MB Pobierz
Wczesna fizjoterapia oddechowa u niemowlat po korekcjach wad wrodzonych serca pdf 586.04kB Pobierz
Wiedza studentów kierunków medycznych na temat aktywności sportowej osób niepełnosprawnych pdf 280.26kB Pobierz
Wodolecznictwo w profilaktyce i terapii pdf 160.69kB Pobierz
Wpływ treningu chodu na ustawienie miednicy chorych po udarze mózgu 15B Pobierz
Zastosowanie zaopatrzenia ortopedycznego w leczeniu dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego pdf 2.24MB Pobierz
Analiza efektów leczenia BTX-A z wykorzystaniem laboratorium chodu u dzieci ze spastyczn postaci MPD pdf 1.66MB Pobierz
Aktywność fizyczna młodzieży ze skoliozą pdf 212.3kB Pobierz
Nieprawidłowa postawa ciała wśród uczniów szkół podstawowych pdf 1.31MB Pobierz
Schemat postępowania rehabilitacyjnego u pacjenta z przepukliną oponowo – rdzeniową pdf 1.11MB Pobierz
Opracowanie programu terapii dla pacjenta z dysartrią pdf 2.84MB Pobierz