Wskaźnik Funkcjonalny - FIM

Najdokładniejszą skalą oceny czynności życia codziennego jest skala FIM. Jest toskala siedmiostopniowa, dokonuje oceny 18 czynności. Poprzez uproszczenie skali FIM powstał Wskaźnik Funkcjonalny „Repty”(WFR). Odrzucono punkty dotyczące świadomości społecznej jako nie poddające się ocenie punktowej i należące do sfery testów psychologicznych i socjologicznych. Podwyższono progi z jednego do dwóch punktów, zamiast punktacji 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zastosowano punktację 7, 5, 3, 1. Skala ta jest prosta i łatwa do wykonania. Wskaźnik Funkcjonalny „Repty” wykazuje dużą korelację w stosunku do indeksu Bartel.

Samoobsługa:
1. Spożywanie posiłków
2. Dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą
3. Kąpiel
4. Ubieranie górnej części ciała
5. Ubieranie dolnej części ciała
6. Toaleta
Kontrola zwieraczy:
7. Oddawanie moczu
8. Oddawanie stolca
Mobilność:
9. Przechodzenie z łóżka na krzesło lub na wózek inwalidzki
10. Siadanie na muszli klozetowej
11. Wchodzenie pod prysznic
Lokomocja:
12. Chodzenie
13. Schody
Komunikacja:
14. Zrozumienie słuchowe lub wizualne
15. Mowa werbalna.

Punktacja:
7 pkt. Pełna niezależność (wykonywanie bezpiecznie i szybko)
5 pkt. Umiarkowana niezależność (przez nadzór lub asekurację z użyciem urządzeń pomocniczych)
3 pkt. Wymagana pomoc
1 pkt. Całkowita zależność.

Najnowsze artykuły z tej kategorii