Fizjoterapia u kotów i psów

Od lat siedemdziesiątych, znane są pozytywne skutki jakie przynosi rehabilitacja w medycynie ludzkiej. Sugeruje to że takie
korzyści może ona także przynieść u psów i kotów. Od lat dziewięćdziesiątych w medycynie weterynaryjnej zaczęto powszechnie
stosować nowe techniki rehabilitacyjne przyśpieszające powrót do zdrowia psów i kotów.

Najnowsze artykuły z tej kategorii