Mięśnie działające na staw barkowyM.naramienny (deltoideus)

PP: koniec barkowy obojczyka (cz. przednia), wyrostek barkowy łopatki (cz. środkowa), grzebień łopatki (cz. tylna).
PK: guzowatość naramienna k.ramiennej.

CZYNNOŚĆ: skurcz wszystkich części mięśnia odwodzi kg w st. ramiennym do poziomu.
Napięcie mięśnia stabilizuje st. Ramienny.
Skurcz części przedniej (obojczykowej) przodozgina i nawraca ramię.
Część tylna (grzebieniowa) tyłozgina i odwraca ramię.
Część środkowa (barkowa) odwodzi ramię do poziomu.

UNERWIENIE: splot ramienny – nerw pachowy (C5,C6).

M.nadgrzebieniowy (supraspinatus)

PP: dół nadgrzebieniowy łopatki. Krótkie płaskie ścięgno końcowe kieruje się do boku pod wyrostkiem barkowym łopatki.
PK: guzek większy k.ramiennej. Część włókien zrasta się z torebką st.ramiennego.

CZYNNOŚĆ: odwodzenie w st.ramiennym, napięcie torebki stawowej, odwracanie ramienia.

UNERWIENIE: splot ramienny – nerw nadłopatkowy (C4, C5, C6).

M.podgrzebieniowy (infraspinatus)

PP: dół podgrzebieniowy łopatki. Kieruje się do boku i przechodzi w płaskie ścięgno.
PK: Ścięgno przyczepia się do guzka większego kości ramiennej oraz powierzchni tylnej torebki stawowej.

CZYNNOŚĆ: skurcz mięśnia powoduje odwracanie ramienia, napina torebkę stawową, chroniąc ją przed wklinowaniem się do jamy stawu.
Mięsień wspomaga ruchy tyłozgięcia, a górne włókna – ruch odwodzenia.

UNERWIENIE: splot ramienny – nerw nadłopatkowy (C5, C6).

M.obły mniejszy (teres minor)

PP: brzeg boczny łopatki. Włókna mięśniowe biegną do dołu i ku górze.
PK: guzek większy k. ramiennej, torebka st.ramiennego.

CZYNNOŚĆ: odwracanie ramienia, napina torebkę stawową, wspomaga ruch tyłozgięcia.

UNERWIENIE: splot ramienny – nerw pachowy (C5, C6).M.obły większy (teres major)

PP: kąt dolny łopatki, włókna mięśniowe kierują się do boku i góry w rejon dołu pachowego.
PK: grzebień guzka mniejszego obok przyczepu m.najszerszego grzbietu.

CZYNNOŚĆ: tyłozgina ramię, przywodzi, nawraca.

UNERWIENIE: splot ramienny – nerw piersiowo-grzbietowy (C6, C7).M.podłopatkowy (subscapularis)

PP: pokrywa całą powierzchnię żebrową łopatki. Włókna mięśniowe biegną do boku i nieco ku górze.
PK: guzek mniejszy k.ramiennej oraz torebka stawowa.

CZYNNOŚĆ: skurcz mięśnia powoduje ruch nawracania ramienia i przywodzenia.
Wysunięte do przodu ramię cofa się (tyło zgina), napina także torebkę stawową.

UNERWIENIE: splot ramienny – nerwy podłopatkowe (C5, C6, C7).

Pozostałe mięśnie działające na staw barkowy, mięśnie ramienia (grupa przednia)


M. kruczo-ramienny (coracobrachialis)

PP: wyrostek kruczy łopatki.
PK: ½ długości kości ramiennej na powierzchni przednio przyśrodkowej.

CZYNNOŚĆ: przodozgięcie ramienia, przywodzenie, nawracanie.

UNERWIENIE: splot ramienny – gałązki nerwu mięśniowo-skórnego (C5, C6, C7).M. dwugłowy ramienia (biceps brachii)

PP: głowa długa (caputlongum) – guzek nadpanewkowy łopatki i kieruje się w bok do bruzdy międzyguzkowej. Ta część ścięgna położona jest w jamie st. ramiennego.
Następnie ścięgno kieruje się w dół do bruzdy międzyguzkowej i biegnie wzdłuż kości ramiennej, przechodząc w brzusiec mięśniowy.
Głowa krótka (caputbreve) – wyrostek kruczy łopatki.
Obie głowy łączą sięze sobą we wspólnym brzuścu mięśniowym w połowie długości ramienia.
PK: guzowatość kości promieniowej.
Część włókien ścięgna końcowego przechodzi w płaskie rozcięgno dochodzące do powięzi przedramienia.

CZYNNOŚĆ: działa na dwa stawy: ramienny i łokciowy.
Głowa długa – odwodzi ramię.
Głowa krótka – współpracuje z m.kruczoramiennym – przywodzi, przodozgina, nawraca.
St. łokciowy – skurcz powoduje zgięcie w stawie oraz odwracanie przedramienia.

UNERWIENIE: splot ramienny – nerw mięśniowo skórny (C5, C6).

Pozostałe mięśnie działające na staw barkowy, mięśnie ramienia (grupa tylna)M. trójgłowy ramienia (triceps brachii)

PP: głowa długa (caputlongum) – guzek podpanewkowy łopatki, skąd kieruję się na ramię między obu mięśniami obłymi.
Głowa ta pokrywa dwie pozostałe.
Głowa boczna (caputlaterale) – tylna powierzchnia k.ramiennej, powyżej i do boku od bruzdy nerwu promieniowego.
Głowa przyśrodkowa (caputmediale) – poniżej i przyśrodkowo od bruzdy nerwu promieniowego
PK: wyrostek łokciowy k.łokciowej. Część włókien zrasta się z torebką stawową.

CZYNNOŚĆ: prostowanie w st.łokciowym.
Głowa długa – działa na staw ramienny: tyło zgina ramię, przywodzi.
W związku z większym napięciem spoczynkowym mięśni zginających st.łokciowy w stosunku do mięśnia trójgłowego ramienia w pozycji spoczynkowej st.łokciowy jest nieco zgięty.

UNERWIENIE: splot ramienny – nerw promieniowy (C6, C7, C8).

Mięśnie klatki piersiowej

M. piersiowy większy (pectoralis major)

PP: część obojczykowa (pars clavicularis) – koniec mostkowy obojczyka.
Część mostkowo-żebrowa (pars sternocostalis) – powierzchnia przednia mostka i przyległe chrząstki żeber.
Część brzuszna (pars abdominalis) –przednia powierzchnia pochewki mięśnia prostego brzucha.
Włókna mięśniowe kierują się o dołu pachowego; czasem nie występuje.
PK: grzebień guzka większego k.ramiennej w postaci kilkucentymetrowego ścięgna ułożonego na kształt kieszonki otwartej ku górze i wypełnionej tkanką łączną wiotką.
Brzeg dolny tworzy przednie ograniczenie dołu pachowego.

CZYNNOŚĆ: skurcz całego mięśnia powoduje ruch obejmowania, czyli przodozgina, przywodzi, nawraca.
Część oboczykowa – przodozgina ramię.
Część mostkowo-żebrowa – przy uniesionym ramieniu energicznie opuszcza kończynę. Pociąga wraz z m.najszerszym grzbietu całe ciało ku górze, np. podczas wspinania na drzewo. Pomocniczy mięsień wdechowy.

UNERWIENIE: splot ramienny – nn. piersiowe przednie (cz.obojczykowa – C5, C6 ; cz.mostkowo- żebrowa – C7, C8, TH1).

Mięśnie grzbietuM.najszerszy grzbietu (latissimusdorsi)

PP: część kręgowa (pars vertebralis) – wyrostki kolczyste dolnych sześciu kręgów piersiowych, kręgi lędźwiowe, grzebień pośrodkowy k.krzyżowej.
Część biodrowa (pars iliaca) – odcinek przyśrodkowy grzebienia biodrowego.
Część żebrowa (pars costalis) – zewnętrzna powierzchnia dolnych 3-4 żeber.
Część łopatkowa (pars scapularis) – dolny kąt łopatki.
Wszystkie włókna kierują się zbieżnie do boku i ku górze do dołu pachowego.
W końcowym przebiegu towarzyszy mu m.obły większy.
Między ścięgnami obu mięśni znajduje się kaletka podścięgnowa m. najszerszego grzbietu.
Mięsień ten tworzy tylne ograniczenie dołu pachowego.
PK: grzebień guzka mniejszego kości ramiennej od strony przyśrodkowej i przedniej.

CZYNNOŚĆ: działa głównie na staw ramienny – przywodzi, nawraca, tyłozgina ramię.
Przy spokojnym skurczu unosi dolne żebra, jest pomocniczym mięśniem wdechowym.
Podczas szybkiego, krótkiego skurczu boczna część mięśnia uciska żebra – współdziała wówczas z mięśniami wydechowymi podczas kaszlu i odkrztuszania.
Przy ustalonych ramionach, np. podczas zwisu na drążku, razem z m.piersiowym większym unoszą tułów ku górze.

UNERWIENIE: splot ramienny – n. piersiowo-grzbietowy.

Ruchy w stawie ramiennym

Odwodzenie (do 90°)

Przywodzenie

m.naramienny(cz.srodkowa) m. obły wiekszy m.nadgrzebieniowy

m.dwugłowy ramienia(głowa długa)

m.obły wiekszy
m.podłopatkowy
m.dwugłowy ramienia (głowa krótka)
m.trójgłowy ramienia(głowa długa)
m.piersiowy wiekszy
m.najszerszy grzbietu

Rotacja zewnętrzna (odwracanie)

Rotacja wewnętrzna (nawracanie)

m.naramienny(cz. tylna)

m.nadgrzebieniowy (mała komponenta tego ruchu)

m.podgrzebieniowy m.obły mniejszy

m.naramienny(cz. przednia)
m.obły wiekszy
m.podłopatkowy
m.dwugłowy ramienia(głowa długa)
m.piersiowywiekszy

Zginanie

Prostowanie

m.naramienny(cz.przednia->obojczykowa)

m.dwugłowy ramienia
m.kruczo-ramienny
m.piersiowy(cz.obojczykowa)

m.trójgłowy ramienia(głowa długa)
m.naramienny(cz.tylna)
m.obływiekszy
m.najszerszy grzbietu

Ruchy obwodzenia

Powstają poprzez połączenie ruchów zgięcia i prostowania z odwodzeniem i przywodzeniem.
Ruchy te łącza sie z odpowiednimi ruchami w stawach obojczyka znacznie zwiększając ich zakres.

Unoszenie ramienia w stawie ramiennym powyżej poziomu nie jest możliwe z powodu napięcia mięsni przywodzących i dolnej ściany torebki ,i z powodu oparcia sie guzka większego kości ramiennej o sklepienie stawu ramiennego.
Dalsze unoszenie ramieniaodbywa sie w stawach obojczyka(uniesienie ramienia do 150-160°).
Dalszy ruch ramieniaaż do pionu obejmuje kl.piersiowa, która przez prostowanie kręgosłupa przechyla siekutyłowi.

Opracował: Arkadiusz Wawrzyniak
Literatura: Zofia Ignasiak „Anatomia układu ruchu”

Najnowsze artykuły z tej kategorii