Badanie części wolnej kończyny górnej

1) Badanie czucia głębokiego w obrebie kg (bierne ustawienie kg przy zamkniętych oczach, test lustra)

2) Test dla m. nadgrzebieniowego (przy próbie odwodzenia pacjent nie potrafi odwieść 0-30o- przyparcie głowy k. ramiennej do panewki)

3) Objaw Laseque’a górny (odwiedzenie do 90 o i rot. Wew.)

Ręka i staw łokciowy:

1) odruchy z m dwugłowego ramienia (C5-6)

2) odruchy z m ramienno-promieniowego(j.w)

3) odruch z m trójgłowego (C6-7)

4) Test Finkelsteina (choroba De Quervaina- odwodziciel dł. I prostownik krótki kciuka)

5) Test Tinella (przeczulica n. łokciowego)

6) Objaw Phalena (2 wersja –zgięciowa i wyprostna, czas 1 min)

7) Objaw Fromenta (n łokciowy- przywodziciel kciuka, przy dysf. kompensacja za pomocą zgięcia kciuka w st. Międzypaliczkowym)

8) Test Allena (tetnica promieniowa i łokciowa, czas – do zblednięcia)

9) Badanie czucia w obrębie ręki( II punktowe-epikrytyczne)

Najnowsze artykuły z tej kategorii