Praktyczne opracowanie

Zestaw pytań
1) Najszybszy chód – „kangurowy” czyli 2taktowy ( obie kule , obie kkd) Wstać po upadku dwoma sposobami :

 • sposób – jeżeli możliwe jest zgiecie w st. kolanowych
 • przesunięcie się jak najbliżej kul
 • przejście z leżenia przodem do klęku podpartego i chwycenie obu kul po jednej stronie
 • przejście do klęku prostego z podparciem o kule
 • klęk jednonóż , stanie
 • sposób – jeżeli zgięcie w st. kolanowych nie jest możliwe:
 • przesunięcie się jak najbliżej kul
 • uniesienie całego ciała na kkg (podobnie jak w pompkach) i chwycenie za kule
 • podparcie się na kulach i przejście do stania

2) Czynna mobilizacja przy niebolesnym przeproście ( ćw. lordotyzujące):

 • jeżeli brak bólu w dolnym odc. piersiowym – w leżeniu przodem , kkd w rozkroku , unoszenie kkg do góry
 • jeżeli brak bólu w górnym odc. lędźwiowym –klęk podparty na plecach piłeczka lub
 • jakiś płaski przedmiot , pogłębianie lordozy , wyprost kręgosłupa
 • jeżeli brak bólu w dolnym odc. lędźwiowym – stanie tyłem do piłki szwedzkiej opartej o ścianę , unoszenie mniejszej piłki nad głowę jak najdalej nie ruszając kkd

3) Przejście ze stania do leżenia tyłem :

 • wykrok
 • klęk podparty z oparciem się na kolanie kkg
 • oparcie kl.piersiowej na kolanie , kkg oparte na podłodze
 • klęk podparty na całych dłoniach , klęk podparty na przedramionach
 • wyprost jednej kd i z tej samej str. kg
 • wyprost drugiej kd i kg
 • przejście do leżenia tyłem :odwiedzenie prawej kg do 180 st.
 • lewa kg zgięta do 90 st. w st.ramiennym i do 90 st. w st.łokciowym
 • trójzgiecie lewej kd , prawa kd wyprostowana
 • odepchniecie się na lkd i lkg , przejście do leżenia tyłem

Zestaw pytań

1) Czynna mobilizacja przy niebolesnym zgięciu bocznym w prawo ( patrz zestaw 3).
2) Chód dwutaktowy , chód najbardziej zbliżony do fizjologicznego – lkd + p kula , lewa kula + pkd .
3) Przeniesienie pacj. z krzesła na matę za pomocą podnośnika :

 • delikatnie pochylić pacj. do przodu i odsunąć go od oparcia krzesła , założyć prawidłowo chustę
 • podjechać podnośnikiem przed krzesło , zablokować koła podnośnika
 • obniżyć ramię podnośnika , założyć paski chusty na wieszak
 • delikatnie i powoli podnieść pacjenta na podnośniku , asekuracja krzesła aby się nie przewróciło
 • gdy pacj. jest już na odpowiedniej wys., obrócić go przodem do kierunku jazdy podnośnikiem , odblokować koła podnośnika
 • przygotować matę i podjechać podnośnikiem od tej strony na której będą nogi pacj.
 • obrócić pacj. , powoli obniżyć ramię podnośnika
 • gdy pacj. siedzi już na macie , przejść za jego plecy i w klęku jednonóż lub klęku prostym podtrzymywać jego plecy i głowę
 • zdjąć chustę i powoli położyć pacj. na macie .

Zestaw pytań
1) Obciążenie kd na wadze (50%)
2) Czynna mobilizacja przy niebolesnym zgięciu bocznym:

 • jeżeli brak bólu w dolnym odc. piersiowym – w klęku podpartym na przedramionach przemieszczanie na kkg przy miednicy i kkd ustabilizowanych ( wydech) , powrót ( wdech)
 • jeżeli brak bólu w górnym odc. lędźwiowym – to samo ale klęk podarty na rękach
 • jeżeli brak bólu w dolnym odc. lędźwiowym – to samo , ale klęk podarty na jakimś podwyższeniu np. steperze albo stopniu

3) Zmiana pozycji z leżenia tyłem do stania przy jak najmniejszym obciążeniu kręgosłupa
( patrz zestaw 1).


Zestaw pytań
1) Chód trójtaktowy

 • Siad na krześle z kulami odciążając prawa kd
 • stanąć tyłem do siedziska krzesła
 • przełożyć obie kule do prawej kg
 • lewa kg oprzeć na poręczy krzesła lub prawej krawędzi krzesła
 • ugiąć kkd opierając się na zdrowej , lewej kd
 • usiąść na siedzisku krzesła
 • Wstawanie z krzesła z kulami odciążając lewą kd
 • to samo co poprzednio ale w odwrotnej kolejności i kule po lewej stronie
 • Chód z balkonikiem

2) Podnośnik z kozetki na matę

 • przygotować chustę i przyłożyć ją prawidłowo do prawego boku ( pacjent leży tyłem)
 • obrócić pacjenta na lewy bok i przyłożyć chustę , wcisnąć ją jak najbardziej pod lewy bok aby było ją łatwo wyciągnąć
 • położyć pacjenta z powrotem na plecach
 • jeżeli da się wyciągnąć chustę spod lewego boku to odpowiednio ułożyć paski chusty ( górne pod pachami , dolne miedzy nogami ), jeżeli chusty nie da się wyciągnąć spod boku to należy przewrócić pacjenta na prawy bok i ułożyć chustę
 • podjechać podnośnikiem koło kozetki ,zablokować koła i obniżyć ramię
 • założyć pętle chusty na wieszaku
 • powoli i płynnie podnieść chorego do góry , przytrzymując jeżeli to konieczne głowę przedramieniem
 • gdy pacjent już jest na odpowiedniej wysokości to obrócić go przodem do kierunku „jazdy”podnośnika
 • podjechać do maty od tej strony , na której będą nogi pacj., obrócić pacjenta w chuście
 • zablokować nogi podnośnika i powoli obniżyć ramię , kiedy pacj. siedzi już na macie terapeuta powinien przejść za jego plecy i w klęku prostym lub jednonóż (bokiem do pacj.)podpierać plecy i głowę
 • odpiąć chustę , położyć pacj. na podłodze , uważając na głowę

3) Mobilizacja kręgosłupa w kierunku zgięcia – niebolesny skłon w przód

 • jeżeli ból w dolnym odc. piersiowym -> koci grzbiet ale podparcie na przedramionach( wydech –szczyt , wdech-plecy równo do podłoża)
 • jeżeli ból w górnym odc.lędźwiowym – to samo , ale podparcie na rękach
 • jeżeli ból w dolnym odc. lędźwiowym to samo , ale na jakimś podwyższeniu np. na stopniu , steperze
 • ZASADA: im niżej ból , tym wyższa pozycja

Zestaw pytań
1) Przeniesienie pacj. z kozetki na wózek za pomocą podnośnika ( patrz zestaw 8)
2) Chód 4-taktowy z kulami pachowymi
3) Czynna mobilizacja kręgosłupa , niebolesny skłon w prawo:

 • jeżeli brak bólu w dolnym odc. piersiowym – na przedramionach w klęku podpartym przemieszczanie w prawą str.
 • jeżeli brak bólu w górnym odc. lędźwiowym – w klęku podpartym na dłoniach przemieszczanie się w prawą stronę
 • jeżeli brak bólu w dolnym odc. kręgosłupa – w klęku podpartym na podwyższeniu np. steperze lub stopniu przemieszczanie się w prawą str.

Zestaw pytań
1) Wejście po schodach z odciążeniem pkd ( kule łokciowe) , chód 2-taktowy najbardziej

 • zbliżony do fizjologicznego ( patrz zestaw 13)

2) Czynna mobilizacja przy niebolesnej rotacji w lewo:

 • jeżeli brak bólu w dolnym odc. piersiowym – w klęku podpartym na przedramionach podnosimy prawą kg po skosie , w górę , głowa –skręt w w prawo
 • jeżeli brak bólu w górnym odc. lędźwiowym – w klęku podpartym na rękach to samo
 • jeżeli brak bólu w dolnym odc. kręgosłupa – w klęku podpartym na podwyższeniu np. stopniu lub steperze to samo

3) Przeniesienie pacj. z maty na krzesło za pomocą podnośnika ( patrz zestaw 4 i 8)


Zestaw pytań
1) Chód dwutaktowy , wchodzenie po schodach z 1 kulą i przy poręczy .
2) Ćw. antykifotyczne :

 • klęk podparty na macie
 • na plecach piłeczka lub jakiś płaski przedmiot
 • wyprost kręgosłupa , unoszenie głowy do góry , patrzenie na sufit
 • powrót do p.w. , plecy równolegle do podłoża .

3) Przeniesienie pacj. z ziemi na kozetkę za pomocą podnośnika ( patrz zestaw 4).


Zestaw pytań
1) Wchodzenie po schodach z odciążeniem lkd:

 • pierwszy krok kd silniejsza + kula
 • drugi krok kd chora + podparcie się o poręcz

2) Chód 4-taktowy najbardziej zbliżony do fizjologicznego:

 • lewa kula , prawa kd, prawa kula , lewa kd

3) Podnośnik z kozetki na wózek inwalidzki:

 • przygotować chustę i przyłożyć ją prawidłowo do prawego boku ( pacjent leży tyłem)
 • obrócić pacjenta na lewy bok i przyłożyć chustę , wcisnąć ją jak najbardziej pod lewy bok aby było ją łatwo wyciągnąć
 • położyć pacjenta z powrotem na plecach
 • jeżeli da się wyciągnąć chustę spod lewego boku to odpowiednio ułożyć paski chusty ( górne pod pachami , dolne miedzy nogami ), jeżeli chusty nie da się wyciągnąć spod boku to należy przewrócić pacjenta na prawy bok i ułożyć chustę
 • podjechać podnośnikiem koło kozetki ,zablokować koła i obniżyć ramię
 • założyć pętle chusty na wieszaku
 • powoli i płynnie podnieść chorego do góry , przytrzymując jeżeli to konieczne głowę przedramieniem
 • podjechać podnośnikiem do wózka , który ma zablokowane koła , bliżej krawędzi zewn. siedziska
 • powoli obniżyć ramię i asekurować pacjenta
 • gdy pacj. już siedzi to jeszcze przed oparciem o wózek wyciągnąć chustę , oprzeć pacj. o oparcie

Zestaw pytań
1) Wchodzenie po schodach z 1 kulą i z poręczą z odciążeniem lkd , chód 3-taktowy
2) Przeniesienie pacj. z wózka na łóżko przy pomocy podnośnika ( patrz zestaw 8 ale w odwrotnej kolejności)
3) Ćw. antylordotyczne:

 • zwis na drabinkach
 • ugięcie kkd w st. biodrowych i kolanowych

Zestaw pytań
1) Zejście ze schodów o kulach z odciążeniem pkd , chód 2-taktowy z balkonikiem
2) Ćw. kifotyzujące:

 • leżenie tyłem , kkg odwiedzione w st.ramiennych , zgięcie w st.łokciowych , dłonie pod głową
 • trójzgięcie kkd , przybliżenie ud do kl.piersiowej , jednocześnie broda do kl.piersiowej, dotknięcie łokciami kolan i nacisk

3)Przeniesienie pacj. z leżenia tyłem na krzesło za pomocą podnośnika ( patrz zestaw 3)


Zestaw pytań
1) Schodzenie ze schodów z jedną kulą i poręczą z odciążeniem pkd , chód 3-taktowy z balkonikiem i kulami
2) Ćw. na skoliozę prawostronna z wykorzystaniem sterowania oddolnego ( patrz zestaw 13 ale zmodyfikować do skoliozy prawostronnej)
3) Przenoszenie pacj. leżącego z kozetki na wózek inwalidzki ( patrz zestaw 3)


Zestaw pytań
1) Chody najbardziej fizjologiczne :

 • dwutaktowe : lkd + p kula , l kula + pkd
 • czterotaktowe : l kula , pkd , p kula , lkd
 • Zejście po schodach z jedną kulą i poręczą:
 • pierwsze kula + poręcza lub kd słabsza
 • druga kd zdrowsza

2) Ćw. na skoliozę lewostronną wykorzystując sterowanie oddolne

 • leżenie przodem prawym bokiem do drabinki , na kkd taśma Thera-band ufiksowana o drabinki
 • odwodzenie lewej kd i przywodzenie prawej kd jednocześnie z oporem

3) Zmiana pozycji z siedzącej do stojącej przy pomocy terapeuty:

 • terapeuta stoi przodem do pacjenta siedzącego na krześle lub kozetce ze stopami na podłożu
 • blokada kończynami dolnymi terapeuty ugiętymi w st.kolanowych stóp i kolan pacj. np. prawa kd terapeuty zakroczna. , lewa kd obok prawej stopy pacj. , blokada kolana pacj.
 • objęcie pacj. w okolicach łopatek , jak największe przybliżenie się do pacj. , aby zmniejszyć ramię dźwigni
 • postawienie pacj. – wyprost kkd terapeuty przy odpowiednim uchwycie

Zestaw pytań
1) Chód 3-taktowy z odciążeniem pkd
2) Ćw. na skoliozę lewostronna wykorzystując sterowanie odgórne leżenie przodem , kkd ustabilizowane , toczenie piłki prawą kg w prawą stronę , lewa kg chwyta za biodro , uniesienie tułowia i głowy do góry
3) Obracanie funkcjonalne z piłką z leżenia tyłem do leżenia bokiem:

 • trójzgięcie lewej kd , odwiedzenie prawej kg w st.ramiennym do 180st. ,lewa kg dłonią oparta o piłkę , która leży po prawej stronie ciała
 • obrót w prawą stronę i przejście do leżenia bokiem , w tym czasie toczenie piłki lewa dłonią

Zestaw pytań
1) Chód najmniej obciążający lkd i zarazem najbardziej zbliżony do fizj. dwutaktowy – lkd + p kula , lewa kula + pkd lub czterotaktowy l kula , pkd , p kula , lkd . Siadanie i wstawanie o kulach pachowych ( patrz zestaw 4)
2) Wstawanie funkcjonalne za pomocą piłki z leżenia tyłem do siadu zgiętego ( patrz zestaw 14).
3) Ćw. elongacyjno-grawitacyjne – zwisy na drabinkach


Zestaw pytań
1) Wstanie z krzesła o kulach ( zestaw 4) , chód trójtaktowy najbardziej zbliżony do fizjologicznego – odstawno-dostawny( obie kule , lkd, pkd )
2) Zmiana pozycji z leżenia tyłem do leżenia bokiem przy sterowaniu górą :

 • terapeuta stoi w wykroku ( pozycja ergonomiczna) bokiem do leżącego pacj.
 • stawianie oporu przez terapeutę na kg pacj. , która jest zgięta w st. łokciowym i st.ramiennym oraz zaciśnięta w pięść
 • terapeuta chwyta rękę pacj. w swoja dłoń i kieruje po skosie na dół na drugą str. ciała
 • w tym czasie kd pacj. zgina się w st. kolanowym i st. biodrowym i przywodzi

3) Korekcja lokalna w skoliozie lewostronnej ( patrz zestaw 13 lub 14 odpowiednio zmodyfikowany).


Zestaw pytań
1) Chód 2-taktowy z wagą ( obciążenie lewej kd o 30%)
2) Ćw. na skoliozę prawostronną z wykorzystaniem korekcji globalnej ( patrz zestaw 20)
3) Przejście z leżenia tyłem do siadu płaskiego opierając się o ścianę:
jedna kg opiera się dłonia o ścianę , druga oparta przedramieniem o kozetkę
odepchnięcie się o ścianę i podparcie o kozetkę , przejście do siadu płaskiego


Zestaw pytań
1) Wstanie z krzesła o kulach przy chorej pkd , chód 4-taktowy odciążając pkd
2) 2 sposoby przejścia z siadu z kkd zwieszonymi do siadu płaskiego i z siadu płaskiego do zwieszonego .
Przejście z siadu płaskiego do siadu zwieszonego :
1 sposób

 • podparcie kg od strony brzegu zewn. kozetki ( z tej str. na którym brzegu siadamy)
 • skrzyżowanie kkd ( kd od str. brzegu zewn. kozetki nad drugą kd wyprostowaną)
 • chwyt drugą kg za kd wyprostowaną
 • obrót i przejście do siadu zwieszonego

2 sposób

 • podparcie się kg od wewn. str. łóżka
 • ugięcie kd od zewn. str. łóżka i wyprost drugiej kd
 • chwyt za wyprostowaną kd pod ugiętą kg od zewn. str. łóżka
 • odepchnięcie się i obrót , przejście do siadu zwieszonego

3) Ćw. na skoliozę prawostronną wykorzystując korekcję lokalną ( patrz zestaw 14 lub 13 odpowiednio zmodyfikować do s. prawostronnej)


Zestaw pytań
1) Chód 4-taktowy z odciążeniem lkd , siad na krześle( patrz zestaw 4)
2) 2 sposoby przesiadania się z kozetki w siadzie prostym na wózek:
1 sposób

 • wózek od węższej strony kozetki , koła zablokowane , siedzisko wózka równo do wysokości kozetki , zdjęte podpórki
 • z siadu prostego zsunąć się na siedzisko krzesła
 • odblokować koła i odjechać trochę do tyłu ale tak aby nie zrzucić kkd
 • przenieść kkd na podnóżki , założyć podpórki

2 sposób

 • wózek pod kątem ok.45st. do szerszej strony kozetki , zablokowane koła , zdjęte podpórki
 • pacjent z siadu prostego tyłem do siedziska wózka zsuwa się
 • odblokować koła i odjechać trochę do tyłu ale tak aby nie zrzucić kkd
 • przenieść kkd na podnóżki , założyć podpórki

3) Skolioza lewostronna w korekcji globalnej:

 • w leżeniu przodem tyłem do drabinek , stabilizacja kkd o drabinki , uniesienie tułowia do
 • góry , kg prawa odwiedziona w st.ramiennym , dłoń położona na głowie , lewa kg na biodrze , utrzymanie pozycji przez 10 sek.

Zestaw pytań
1) Chodzenie bokiem po schodach z odciążeniem pkd:

 • zawsze zdrowszym bokiem do kierunku chodu , obie kkg oparte o poręcz , krok odstawnodostawny

2) Ćw. derotacyjne przy skoliozie prawostronnej:

 • w siadzie klęcznym , kg lewa odwiedziona do kąta prostego , zgięta w st. łokciowym , przedramię oparte o piłkę . Piłka położona z boku ciała po lewej str.Kg prawa oparta o podłoże
 • toczenie piłki w kierunku kl.piersiowej ( rotacja wewn. kg), powrót do p.w.

3) Pokazać nieprawidłowe przejście z siadu prostego na kozetce do siadu ze spuszczonymi nogami:

 • z kkd skrzyżowanymi , chwyt za kd dalszą od brzegu kozetki , podparcie o kozetkę na kg dalszej od brzegu kozetki jest to nieprawidłowe ponieważ, przy utraceniu równowagi podczas wykonania ruchu brak stabilizacji i asekuracji ze strony kg ( kg bliżej brzegu kozetki chwyta kkd)

Zestaw pytań
1) Wchodzenie po schodach z 1 kulą i poręczą z odciążeniem lkd .
2) 2 ćw. derotacyjne przy skoliozie prawostronnej (patrz zestaw 21tura 1) :

 • siad skrzyżny , kkg wzdłuż tułowia , po lewej str. woreczek z grochem , terapeuta stoi z prawej str. w celu odebrania woreczka
 • ruch : uniesienie woreczka przez lkg , oparcie się na pkg , podanie woreczka , powrót
 • do p.w.

3) Sterowanie oddolne w PNF :

 • terapeuta stoi w wykroku bokiem do kozetki
 • pacj. leżenie tyłem , kd w trójzgięciu
 • terapeuta oporuje na kd ( trzyma za stopę i udo ), pacj. stara się przywodzić kd
 • w tym samym czasie pacj. wykonuje ruch kg po tej samej stronie co kd ,na drugą
 • stronę po skosie ( kg zgięta i odwiedziona do 90 st.)

Zestaw pytań
1) Nauka chodu z odciążeniem 50%.
2) Ćw. antygrawitacyjne-elongacyjne :

 • podciąganie się na ławeczce zaczepionej o drabinki pod katem
 • chodzenie z woreczkiem na głowie i obserwacja w lustrze( biofeedback)

3) Przejście z leżenia tyłem do boku za pomocą piłki ( patrz zestaw 14 – tura 1).


Zestaw pytań
1) Mobilizacja kręgosłupa ?
2) Przeniesienie pacj. z kozetki na wózek .
3) Chód odciążający lkd z kulami pachowymi , siad na krzesło.


Zestaw pytań
1) Nauka odciążania pkd o 50% , nauka chodu 2-taktowego najbardziej odciążając tę kończynę.
2) Sterowanie odgórne przy skoliozie lewostronnej:

 • leżenie przodem , piłka przed głową, lkg na biodrze , pkg przutrzymuje piłkę
 • ruch: wyprost kręgosłupa , uniesienie kl.piersiowej i głowy , turlanie piłki pkg w lewo

3) Pokazać nieprawidłowe przejścia z siadu prostego na kozetce do siadu ze spuszczonymi kkd , pokazać prawidłowe( patrz zestaw 21 –tura 1).


Zestaw pytań
1) Wchodzenie po schodach bokiem , lkd chora , chód 4-taktowy .
2) Ćw. z wykorzystaniem biofeedbacku z jak największą ilością bodźców :

 • siad skrzyżny przodem do lustra ( lub jeżeli nie ma przodem do terapeuty)
 • na głowie woreczek z grochem lub inny płaski przedmiot
 • w kkg trzymana laska
 • ruch: unoszenie laski do góry z korekcją kręgosłupa , terapeuta przez komendy słowne koryguje postawę ćwiczącego , dodatkowo stymulowany błędnik i receptory
 • dotykowe przez nacisk ze str. woreczka .

3) Zmiana pozycji z leżenia tyłem do leżenia na boku ze sterowaniem oddolnym ( patrz zestaw 1 – tura II).


Zestaw pytań
1) Chód 3-taktowy najbardziej odciążający pkd ( odstawno-dostawny – obie kule , pkd, lkd ) , siad na krzesło z kulami
2) Ćw. z piłką w 3 etapie reedukacji chodu :

 • przechodzenie przez piłkę , dla stabilności przytrzymywanie się drabinki

3) Nauka podstawowych elementów jazdy na wózku + przesiadywania :

 • jazda , balans , skręcanie wózkiem, zatrzymywanie
 • przesiadywanie na krzesło : podjechać jak najbliżej krzesła pod katem 45 st. , zablokować koła , zdjąć podpórkę od strony krzesła , zdjąć kkd z podnóżków, zsunąć się jak najbardziej na brzeg siedziska wózka , kg od str. zdjętej podpórki położyć jak na dalszym brzegu krzesła , drugą kg odepchnąć się z siedziska wózka

Zestaw pytań
1) Chód 2-taktowy przy odciążeniu pkd , pozostałe chody 2-taktowe.
2) Równanie miednicy MB+MP>ZB+MG ( gdzie MB mm. brzucha , MPmm. pośladkowe , ZBzginacze brzucha , MGm. grzbietu):

 • ćw. lordotyzujące zwis na drabince , pod odc. lędźwiowym niewielki wałek
 • ruch : trójzgięcie kkd , zbliżanie ud do kl.piersiowej

3) Przeniesienie pacj. z łóżka na matę za pomocą podnośnika .


Zestaw pytań
1) Przeniesienie pacj. z maty na krzesło za pomocą podnosnika.
2) Mobilizacja czynna przy niebolesnym zgięciu bocznym kręgosłupa ( patrz zestaw 3 – tura1).
3) Chód 4-taktowy , zejście o kulach po schodach .


Zestaw pytań
1) Fazy nauki chodu przy odciążeniu o 30% lkd , nauka chodu 2-taktowego.
2) Czynna mobilzacja kręgosłupa przy niebolesnym zgięciu bocznym i jej modyfikacje (patrz zestaw 3 – tura 1).
3) Przemieszczanie pacj. z wózka na kozetkę za pomocą podnośnika .


Zestaw pytań
1) Chód 4-taktowy , wstawanie po upadku o kulach ( patrz zestaw 1 – tura1).
2) Ćw. antykifotyzujące:
klęk podparty , taśma Thera-Band naciągnięta na plecach , trzymana przez ręce wyprost kręgosłupa i wyprost w odc. szyjnym , patrzenie na sufit , powrót do p.w. – plecy równo z podłożem
3) Przejście z leżenia tyłem do boku za pomocą piłki ( patrz zestaw 14 – tura1).


Zestaw pytań
1) Najbardziej zbliżony do fizjologicznego chód 4-taktowy, wejście na schody z odciążeniem lkd.
2) Ćw. derotacyjne w skoliozie lewostronnej ( patrz zestaw 1 – tura 1).
3) Sterowanie odgórne przy zmianie pozycji z leżenia tyłem do leżenia bokiem ( patrz zestaw 17 – tura 1).


Zestaw pytań
1)Chód 3-taktowy (pokazać jak się nie chodzi), wchodzenie po schodach o 1 kuli przy odciążeniu lkd.
2) MB+MP<ZB+MG , ćw. antylodrotyczne :

 • leżenie tyłem , kkd zgięte w st. biodrowych , wyprostowane w st.kolanowych , skrzyżowane stopy , kkg wzdłuż tułowia
 • ruch: wypychanie miednicy do góry , unoszenie kkd do góry

4) Przeniesienie pacj. z krzesła na matę za pomocą podnośnika.


Zestaw pytań
1) Schodzenie po schodach z 1 kula i poręczą odciążając lkd , najbardziej fizjologiczny chód.
2) Czynna mobilizacja kręgosłupa przy niebolesnej rotacji w prawo ( patrz zestaw 6 – tura 1).
3) Przeniesienie pacj. z maty na kozetkę do leżenia bokiem za pomocą podnośnika .

Najnowsze artykuły z tej kategorii