Dymorfizm płciowy a sprawność fizyczna

1. Cykliczne obciążenia treningowe powiny być zsynchronizowane z cyklicznym funkcjonowaniem organizmu kobiety

2. Gwarancja prawidłoweg rozwoju funkcjonalnego (zdolności motoryczne) jest wykorzystywan jako potencjał ruchowy w okresie przedpokwitaniowym.
Wiek ten stwarza optymalne warunki biologiczne i psychologicze.

3. Intensywny trening u dziewcząt powoduje wzrost stężenia hormonów i beta-endorfiny, melatoniny, prolaktyny, która opóźnia proces dojrzewania płciowego, sprzyja to rozwojowi potencjału ruchoweg, głównie rozwoju wytrzymałości i KZM.
Zjawikso to ogranicza nadmierny przyrost tk.tłuszczowej.

4. W treningu sportowym powinna występować duża liczba ćwiczeń koordynacyjnych, technicznych, szybkościowych, nie należy zaniedbywać treningu siłowego z niskim obciążeniem (40-50% max).
Liczba powtórzń od 12-20 korzystnie wpływa na adaptację wysiłkową stawów i wiązadeł.

5. Kształtowanie wytrzymałości w wieku 12-16 powinno opierać się o pracę tlenową z intensywnością 60-80% max.
W niektórych dyscyplinach etap ten występuje znacznie wcześniej.
Rewelacyjne rezultaty u młodych pływaków potwierdzają efektywność wczesnego kształtowania wytrzymałości.

6. Gibkość jako właściwy aparat ruchu u kobiet rozwija się w wiekszym tempie niż u mężczyzn.
Uzyskana plastyczność i elastyczność można wykorzystać w modyfikacji techniki sportowej w tzw.kobiecych sportach.

7. Siła kończyn górnych wynosi 54% wartości notowanych u mężczyzn, a kończyn dolnych odpowiednio 72%.
U kobiet na bodźce siłowe reagują lepiej kończyn dolne.
Zaleca się obciążenie na poziomie 70-80 % co wiąże się ze skłonnościami kobiet do urazów stawów kolanowych.

8.Trening siłowy wywołuje u kobie stosunkow niewielkie przyrosty masy mięśniowej, czego przeczyną jest niski poziom androgenów.
Metodycznie korzystniejsze jest u kobiet nasycenie treningu (na bazie pracy tlenowej) wysiłkam io charakterz beztlenowym.

 

Morfostrukturanyl aspekt dymorfizmu.


1. Pod wpływem estrogenów żeńskich u dziewcząt kończy się proces wzrastania 2-3 lata wcześniej co daje mężczyznom większe wymiar ciał o 8-10%.

2. Znamienna dla kobiet jest silnie zaznaczona lordoz lędźwiow-krzyżowa, także kąt pochylenia miednicy oraz koślawość stawów kolanowego i łokciowego.

3. Serce kobiet stanowi 80% wielkości serca mężczyzny.
Jego pojemność w przypadku kobiet nietrenujących = 600cm3, a u mężczyzn = 770cm3.

4. Pojemność płuc jest u kobiet niższa o 10% co nie ogranicza ich możliwośxi wysiłkowych.

5. Przeciętna dorosła kobieta posiad 20-25% tk.tłuszczowej, mężczyzna-12-15%.
Około 10-12% tłuszczu w organiźmie kobiety związane jest z funkcją rozrodczą.

6. Najniższa wartość tk.tłuszcz 10-13% u kobiet obserwuje się w biegu i skokach LA , kulturystyce i siedmioboju.
Wysokie jej wartości wystepują u pływaczek 25%.
U mężczyzn trenujących dyscypliny wytrzymałościowe wartość tk.tłuszczowej waha się w granicy 3-10%, u kobie spadek poniżej 12% może zaburzyć cykl menstruacyjn.

7. Różnice w składzie włókien mięśniowych są bardzie ewidentne miedzy sportowcami uprawiającymi dyscypliny wytrzymałościowe i szybkościowe.
W populacji nietrenujących K i M posiadają oni ok. 52% włókie typu ST.

8. Istotne różnice obserwujemy w obrębie parametrów hematologicznych.
Kobiety posiadają niższą koncentrację hemoglobin, hematokrytu, wiekszą ilość gęstych lipoprotein HDL oraz wyższy poziom estrogenów, a niższy androgenów.

Najnowsze artykuły z tej kategorii